Bella

Bella Joosten

Geboren (1951) en getogen in een Brabants dorp in de Peel. Na de opleiding voor Verpleegkundige en de Kinderaantekening verbreedde ik mijn werkveld in de jeugdhulpverlening. Ik heb vervolgens na de Management Opleiding in diverse sectoren in de intra- en extramurale gezondheidszorg gewerkt als verpleegkundige en als manager. Gedurende een 15-tal jaren ben ik in diverse instellingen in de gezondheidszorg en in de maatschappelijke opvang als manager de stimulator geweest van teams met oog voor mens en organisatie. Ook ben ik enkele jaren verbonden geweest als docente aan een particulier opleidingsbureau en leidde volwassenen op in de zorg in diverse richtingen. Na de oprichting van een eigen particulier kraamzorgbureau en als eigenaar 3 jaar lang bedrijfservaring opgedaan te hebben werd ik steeds nieuwsgieriger naar wat mensen beweegt in organisaties. Ik vind het een uitdaging om mensen in organisatieprocessen/-veranderingen en in hun persoonlijke ontwikkeling in beweging te krijgen. In 2005 volgde ik met succes de coachopleiding bij de Alba-academie. Vervolgens heb ik de mediation opleiding bij de Merlijngroep gedaan en ben ik sindsdien naast Beroepscoach ook Mediator. Ik ben sinds 2008 associé bij Smart Group (www.smartgroup.nl), omdat hun visie aansluit bij mijn/onze werkwijze. In diverse bestuursfuncties heb ik aan de andere kant van de tafel gezeten, nieuwsgierig naar processen en het creëren van mogelijkheden voor medewerkers en organisaties.

Mijn werkterrein binnen ACMO Mediation: communicatieproblemen en conflicten. Waar komen ze niet voor? Men zegt in de beste families én natuurlijk ook op de werkvloer. Mijn ervaring is hoe beter de communicatie en inzicht in (persoonlijke) processen, hoe meer kans op succes en voorkóming van stoornissen.
Als ACMO Coach begeleid ik op een inspirerende, creatieve, humorvolle en soms ook confronterende wijze mensen in hun ontwikkelproces. Respectvol en overtuigd van de kracht die in mensen zelf zit, help ik hen bij het verhelderen van hun doelen, passies en bijbehorende prestaties. Deze drieslag creëert verbondenheid op rationeel, emotioneel en operationeel niveau en zet de coachee in beweging.

 


acmo