Coaching

De coaches van ACMO laten u ontdekken wat het effect van uw gedrag is. ACMO Coaching schept mogelijkheden om afstand te nemen van de dagelijkse werkzaamheden. Deze begeleide ontdekkingsreis helpt u op meerdere manieren en objectiever naar de situatie te kijken. U krijgt vat op conflicterende belangen, verwachtingen en wensen. ACMO Coaching kan zowel een individueel als een groepskarakter hebben.

Wij werken samen aan verhoging van uw persoonlijke effectiviteit en het bereiken van uw gewenste doelen.
ACMO Coaching bestaat uit de volgende fasen:
Analysefase: kennismaking, inventarisatie en analyse. U maakt nadere kennis met uw werkelijke vraag
Creatiefase: mogelijkheden en keuzes onderzoeken. U creëert mogelijkheden voor uw gewenste ontwikkeling
Modelfase: vormgeven aan de doelen. U geeft vorm en inhoud aan uw toekomstperspectief, wij leggen het vast in een werkplan
Ontwikkelfase: begeleiding. U realiseert uw doelen, wij ondersteunen

Tussentijds en aan het eind van het traject plannen wij evaluaties met u en de (eventuele) opdrachtgever. Het werkplan is leidraad in deze bespreking.

Onze aanpak is gebaseerd op het Perspectiefmodel ACMO, klik hier om dit model te bekijken of te downloaden.

ACMO is aangesloten bij NOBCO en EMCC.

 


acmo