Mediation

ACMO Mediation houdt het gezamenlijk oplossen van een geschil in met de hulp van een neutrale bemiddelaar, de ACMO mediator.
ACMO Mediation is vrijwillig en helpt verstoorde communicatie tussen partijen herstellen en het brengt de partijen tot een constructieve dialoog. De mediators van ACMO inventariseren de belangen van partijen en helpen hen bij het zelf vinden van oplossingen. De partijen bepalen zelf de uitkomst; daardoor is de oplossing duurzamer dan een door derde opgelegde beslissing. De bereikte overeenstemming wordt door ons wel schriftelijk vastgelegd in een juridisch bindende overeenkomst.
Alle mondelinge en schriftelijke communicatie tijdens het ACMO Mediationtraject blijft vertrouwelijk. Alleen na akkoord van de partijen kunnen derden hierover worden geïnformeerd.

Wanneer kunt u een beroep doen op ACMO Mediation?
– bij (dreigende) arbeidsconflicten
– (dreigende) echtscheidingen
– relatieproblemen
– (dreigende) conflicten met kinderen in relatie tot hun ouders en/of leerkrachten
– burenruzies
– opvoedingsproblemen
– seksuele intimidatie

Onze aanpak is gebaseerd op het Perspectiefmodel ACMO, klik hier om dit model te bekijken of te downloaden.


acmo